Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Niederländisch
Schritt 15
Place one probe at each end of the circuit or component you want to test. It doesn't matter which probe goes where; resistance is non-directional.
  • Place one probe at each end of the circuit or component you want to test.

  • It doesn't matter which probe goes where; resistance is non-directional.

  • If your multimeter reads close to zero, the range is set too high for a good measurement. Turn the dial to a lower setting.

  • If you set the range too low, the multimeter simply reads 1 or OL, indicating that it is overloaded or out of range. This won't hurt the multimeter, but we need to set the dial to a higher range.

  • The other possibility is that the circuit or component you are testing doesn't have continuity—that is, it has infinite resistance. A non continuous circuit will always read 1 or OL on a resistance test.

Plaats de meetpennen ieder op een uiteinde van het circuit of het onderdeel dat je door wilt meten.

Het maakt niet uit welke meetpen je waar plaatst. Weerstand is namelijk niet afhankelijk van de richting waarin de stroom zich verplaatst.

Als de multimeter een waarde van 0 of dichtbij 0 weergeeft, is de schaal te hoog om een goede meting te kunnen doen. Draai de knop dan naar een lagere schaal.

Als de schaal te laag staat, laat de multimeter een waarde van 1 of de tekst "OL" zien. Dit betekent dat de waarde te hoog is voor de multimeter. Dit is niet schadelijk voor de multimeter, maar betekent wel dat je de schaal hoger zult moeten zetten.

Een andere mogelijkheid is dat het circuit of het onderdeel dat je test, geen continuïteit heeft—met andere woorden: je multimeter meet een oneindige weerstand. Een circuit dat niet continu is, zal bij het testen van de weerstand altijd leiden tot een waarde van 1 of de tekst "OL" (open loop).

Deine Beiträge sind lizenziert unter der Open-Source Creative Commons Lizenz.