Zum Hauptinhalt wechseln

Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 23 Anleitungen, die diese beinhalten.

Englisch
Niederländisch
Schritt 9
Remove the following five Phillips screws securing the front panel assembly cable bracket:
Removing the front panel assembly cable bracket screws
  • Remove the following five Phillips screws securing the front panel assembly cable bracket:

  • Three 1.2 mm screws

  • One 1.7 mm screw

  • One 3.1 mm screw

  • Incorrect placement of these screws during reassembly will cause permanent damage to your iPhone's logic board.

Verwijder de volgende vijf Phillips schroeven die het plaatje over de voorste paneelmodulekabel bevestigen:

Drie 1.2 mm lange schroeven

Eén 1.7 mm lange schroef

Eén 3.1 mm lange schroef

Het niet correct terugplaatsen van deze schroeven bij het weer in elkaar zetten van de telefoon kan permanente schade veroorzaken in het logic board van je iPhone.

Deine Beiträge sind lizenziert unter der Open-Source Creative Commons Lizenz.