Zum Hauptinhalt wechseln

The Samsung Gear S3 is the third-generation Samsung Gear smartwatch, first released in November of 2016. Features a round OLED display running the Tizen OS. Model number: SM-R770NZSAXAR.

65 Fragen Alle anzeigen

Menu button is not working and sometimes, display doesn't come up.

Menu button is not working anymore, after a year or so. I have to press back and menu buttons together for the menu to come up.

Also, display doesn’t come. You can hear the notifications and screen is only displayed when a new notification comes up. Else, it stays black.

Diese Frage beantworten Ich habe das gleiche Problem

Ist dies eine gute Frage?

Bewertung 2

1 Kommentar:

Has the smartwatch been subjected to liquids in the past? Those problems all sound related.

von

Einen Kommentar hinzufügen

1 Antwort

Ik heb nu hetzelfde, laadt wel op maar geen respons als ik het horloge wil aanzetten. Bij mij komt dit omdat de zwarte connector op printplaatje is losgeraakt. Krijg deze niet meer vastgeklikt. Mijn eigen schuld waarschijnlijk. Bij plaatsen nieuwe batterij is dat gebeurd. Misschien bij jou alleen maar vastklikken.

War diese Antwort hilfreich?

Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen

Antwort hinzufügen

Pranav Bapat wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:

Letzten 24 Stunden: 0

Letzten 7 Tage: 3

Letzten 30 Tage: 7

Insgesamt: 154